Znamy już planowane terminy ogłaszania konkursów na Dolnym Śląsku

 In Bez kategorii, Biznes, Doradztwo, Dotacje unijne, Projekty unijne

Już w III kwartale ogłoszone zostaną dwa ważne dla dolnośląskich przedsiębiorstw konkursy.

1.2 Innowacje w przedsiębiorstwach

Celem działania ma być zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia badań B+R oraz zwiększenie nakładów na działalność B+R w przedsiębiorstwach.

Firmy będą mogły otrzymać dotacje na samodzielne prowadzenie prac badawczych lub we współpracy m.in.: z jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.

Projekty badawcze przedsiębiorstw mają służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe). W ramach wsparcia przewiduje się finansowanie całego procesu powstania innowacji. Wsparcie mogą otrzymać  projekty polegające m.in.: na prowadzeniu badań  przemysłowych i prac rozwojowych, innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii), opracowaniu linii pilotażowych, demonstracyjnych prototypów, itp. Ponadto finansowany będzie także zakup i wdrożenie wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know‐how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).

1.5 Rozwój produktów i usług w MSP

Ogłoszony konkurs będzie dotyczył wsparcia w postaci dotacji z UE. Zgodnie z zapisami RPO wsparcie dotacyjne otrzymają  projekty inwestycyjne wspierające innowacyjność  produktową  ‐  prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, oraz innowacyjność  procesową  przedsiębiorstw  ‐ dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu  świadczenia usług.

Wsparcie w postaci instrumentów zwrotnych dotyczące rozwoju lub rozbudowy istniejącego przedsiębiorstwa, inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy planowane jest na II kwartał 2016r.

Sprawdź, czy możesz otrzymać dotacje. Zapraszamy do kontaktu!

Zapoznaj się z ramowym harmonogramem naborów RPO WD 2014-2020

Recommended Posts
Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search