Ogłoszenie o konkursie do Poddziałania 2.3.2 POIR w 2017

 In Bez kategorii

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej  w terminie: od 8 czerwca 2017 r. do 8 lutego 2018 r.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących:

  • zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
  • usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego,
  • dodatkowo projekty mogą obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta dotyczy opracowania dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy  prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi: 6 323 256,00 zł

2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi: 58 676 744,00 zł

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Więcej na stronie: http://poir.parp.gov.pl/nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-2-poir-w-2017-r

Recent Posts
Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search