50 mln zł z funduszy UE na podnoszenie kompetencji

 In Bez kategorii

Wystartowały fundusze Ministerstwa Rozwoju dla osób chcących podnosić swoje kompetencje. W Programie Wiedza Edukacja Rozwój przeznaczono ponad 50 mln zł na pomoc zwrotną (tzn. nieoprocentowane pożyczki z możliwością częściowego umorzenia) dla osób dorosłych z  całego kraju, które chcą skorzystać z kursów lub studiów podyplomowych.

Pożyczki będą udzielane przez dwóch operatorów wybranych w konkursie. Fundusz „Pożyczki na kształcenie” realizowany przez Fundację Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach w partnerstwie z Fundacją Fundusz Współpracy z Warszawy oraz Fundusz “Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej” realizowany przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach.

 Fundusz „Pożyczki na kształcenie”  zakłada, że w latach 2017-2020 20 mln złotych zostanie przeznaczonych na pożyczki na cele edukacyjne. Maksymalna wartość indywidualnej pożyczki to 100 tys. złotych, z czego spłata 25% może zostać umorzona. Projekt zostanie uruchomiony w czerwcu.

Drugi projekt – Fundusz „Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej” zostanie uruchomiony w listopadzie br.

Fundusz „Pożyczki na kształcenie” skierowany jest do osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Wnioskować mogą o pożyczkę przeznaczoną wyłącznie na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 m-ce. Istotą funduszu jest brak jakichkolwiek dodatkowych kryteriów dla pożyczkobiorców, jak też formy czy tematyki szkolenia lub kursu.

Rozpoczęcie naboru wniosków o pożyczkę planowane jest na przełomie sierpnia i września 2017 r. Całość procesu aplikacji i udzielenia, a następnie spłaty pożyczki odbywać się będzie przy zminimalizowanym zaangażowaniu i przy uproszczonych formalnościach po stronie potencjalnego uczestnika projektu. Kluczowym elementem procesu będzie system on-line oraz zdalne i elektroniczne przekazywanie dokumentów, co pozwoli na zapewnienie ogólnopolskiego zasięgu oraz minimalizację efektu wykluczenia ze względu na miejsce zamieszkania.

Informacje na temat programu, startu rekrutacji, etapów oraz zasad będą dostępne na stronie: http://www.inwestujwrozwoj.pl

Recent Posts
Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search