ANALIZA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ OCENA RYZYKA INWESTYCYJNEGO.

Program szkolenia

I DZIEŃ

1. Inwestycje podmiotów gospodarczych

 • Podstawowe pojęcia.

 • Inwestycje rzeczowe, finansowe i inwestycje w czynnik ludzki.

 • l rozwojowy projektu (przedsięwzięcia) inwestycyjnego.

2. Wartość pieniądza w czasie

 • Oprocentowanie proste i składane.
 • Dyskontowanie proste i składane.
 • Kapitalizacja odsetek.
 • Nominalna i efektywna stopa procentowa.
 • Strumienie gotówki

3. Finansowanie projektów inwestycyjnych

 • Kapitał własny, a kapitały obce.
 • Leasing jako źródło finansowania inwestycji.
 • Inne formy finansowania projektów inwestycyjnych

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

II DZIEŃ

4. Statyczne metody oceny projektów inwestycyjnych

 • Okres zwrotu nakładów.
 • Księgowa stopa zwrotu.
 • Analiza progu rentowności.
 • Analiza wrażliwości

5. Dynamiczne metody oceny przedsięwzięć rozwojowych

 • Wartość zaktualizowana netto.
 • Wewnętrzna stopa zwrotu.
 • Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu.
 • Wskaźnik rentowności.
 • Opcje realne w innowacyjnych projektach inwestycyjnych

6. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach ryzyka

 • Pojęcie i rodzaje ryzyka.
 • Ryzyko, a opłacalność inwestycji.
 • Klasyfikacja metod oceny ryzyka projektów inwestycyjnych

Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

Prowadzący szkolenie:

Benedykt Bryłka
Trener biznesu, posiadający międzynarodowy dyplom ACCA w zakresie finansów. Pracował na stanowiskach kierowniczych w bankowości komercyjnej i inwestycyjnej, ubezpieczeniach finansowych i życiowych, a także w funduszach emerytalnych. Wieloletni praktyk w dziedzinie szkoleń w zakresie finansów i zarządzania. Pracuje jako starszy wykładowca akademicki na wyższych uczelniach, jak również prowadzi szkolenia i kursy dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów. W dorobku naukowym ma na koncie kilka artykułów i referatów wygłoszonych i opublikowanych (m.in. „Zarządzanie ryzykiem”, „Innowacyjne instrumenty pochodne”, „Menedżerowie przyszłości”, „Strategie korporacji transnarodowych”, „Zarządzanie organizacją przyszłości”, „Kapitał intelektualny w dobie globalizacji”, „Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa”, czy „Prognozowanie w biznesie”).

SZKOLENIE OTWARTE:(TAK)

KATEGORIA:  Doskonalenie umiejętności menedżerskich

KOSZT:1050 zł netto

TERMINY:

 • 23-24 lutego 2017 r.
 • 15-16 maja 2017 r.
 • 12-13 października 2017 r.

LOKALIZACJA:
Sala dydaktyczna Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja,
ul. Krakowska 56-62;
50-425 Wrocław

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Uzupełnij formularz i zapisz się na szkolenie

Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search