AUDYT TECHNOLOGICZNY I OCENA POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

PO CO AUDYT TECHNOLOGICZNY?

Audyt technologiczny to kompleksowe narzędzie oceny aktualnego potencjału technologicznego oraz wiedzy przedsiębiorstwa w zakresie możliwości adaptacyjnych nowych rozwiązań w procesach produkcji i usługach.

W praktyce audyt może być wykonywany pod kątem:

 • oceny firmy pod kątem wdrażania nowych produktów i usług;
 • rozwoju produktów, wdrażaniu nowych produktów i usług;
 • rozwoju używanych i wdrażania nowych technologii.

Audyt technologiczny pozwala na zdiagnozowanie mocnych stron każdej organizacji, podniesienie poziomu innowacyjności oferowanych produktów i usług oraz stanowi dobre przygotowanie do starań o środki dotacyjne (krajowe i europejskie) na działalność innowacyjną przedsiębiorstwa.

Program szkolenia

Dzień Pierwszy:

1. Zarządzanie przedsiębiorstwem w oparciu o rozwój innowacyjności i konkurencyjności produktów i usług(2 godziny)

 • innowacje, działalność badawczo – rozwojowa i komercjalizacja technologii w przedsiębiorstwie;
 • diagnoza kluczowych czynników potencjału rynkowego firmy, strategia zarządzania firmą, projektami i zasobami ludzkimi;
 • analiza pozycji rynkowej przedsiębiorstwa na rynku.

2. Komercjalizacja wiedzy i technologii w przedsiębiorstwie(3 godziny)

 • charakterystyka procesu komercjalizacji wiedzy i technologii
 • transfer wyników badań z uczelni do biznesu i z przedsiębiorstwa do przedsiębiorstwa
 • rodzaje i metody komercjalizacji wiedzy i technologii

3. Analiza potencjału projektu innowacyjnego Część 1(2 godziny)

 • badanie poziomu innowacyjności danego rozwiązania;
 • ocena ryzyka i identyfikacja zagrożeń dla projektu innowacyjnego;
 • potencjalne zastosowanie technologii;
 • działania i środki potrzebne do komercyjnego wdrożenia / rozwoju technologii.

Dzień Drugi:

1. Analiza potencjału projektu innowacyjnego Część 2(2 godziny)

 • badanie poziomu innowacyjności danego rozwiązania;
 • ocena ryzyka i identyfikacja zagrożeń dla projektu innowacyjnego;
 • potencjalne zastosowanie technologii;
 • działania i środki potrzebne do komercyjnego wdrożenia / rozwoju technologii.

2. Audyt technologiczny w przedsiębiorstwie(4 godziny)

 • przeprowadzenie analizy technologicznej firmy;
 • elementy audytu technologicznego jako diagnozy potencjału i zapotrzebowania na nowe rozwiązania w przedsiębiorstwie;
 • ocena możliwości i potencjalnych korzyści wynikających z zastosowania nowych technologii w przedsiębiorstwie;
 • wskazanie obszarów i możliwości rozwoju firmy.

3. Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw(1 godzina)

 • przegląd możliwości zewnętrznego finansowania przedsięwzięć innowacyjnych;
 • budowa projektu innowacyjnego.

4. Konsultacje indywidualne(1 godzina)

 

Prowadzący szkolenie:

Kamil Bromski
Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii Sp. z o.o. oraz Kierownik Projektów ds. Komercjalizacji Wiedzy w Agencji Rozwoju Innowacji S.A.

Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na kierunku Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim, obecnie wykładowca w Instytucie Studiów Międzynarodowych UWr. Ukończył szkolenie podyplomowe „Broker Technologii” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Wieloletni Specjalista ds. transferu technologii w Agencji Rozwoju Innowacji S.A. oraz w Polskiej Agencji Komercjalizacji Technologii Sp. z o.o. W latach 2010 – 2012 Konsultant ds. Wdrożeń, a od 2012 roku pełni funkcję Kierownika Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii (DOTWiT). Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć i szkoleń z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, komercjalizacji wiedzy, przeprowadził w sumie ponad 400 godzin zajęć dydaktycznych i szkoleniowych (między innymi dla Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej i Polskiej Agencji Komercjalizacji Technologii), w tym z tematyki transferu technologii dla instytucji otoczenia biznesu i instytucji publicznych. Prowadził i koordynował procesy komercjalizacji technologii na zlecenie kilku uczelni wyższych i kilkudziesięciu przedsiębiorstw w Polsce. Współtworzył i uczestniczył w powoływaniu konsorcjów naukowo – badawczych i wdrożeniowych (pełni funkcję Przewodniczącego Konsorcjum Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii). Posiada kompetencje w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (między innymi w ramach Agencji Rozwoju Innowacji S.A. oraz Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości) oraz projektów badawczych finansowanych ze środków publicznych. Wykonał ponad 100 audytów technologicznych w MŚP (certyfikacja audytora technologicznego ProConsulting w Warszawie), kilkadziesiąt analiz oceny technologii metodologią Quick Look / In Debth oraz kilkanaście biznesplanów i audytów praw własności intelektualnej dla pracowników naukowych uczelni wyższych. Autor kilkunastu analiz i publikacji z tematyki innowacyjności, w tym redaktor naczelny i współautor publikacji na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013“ (PARP, Warszawa 2013).

SZKOLENIE OTWARTE:(TAK)

KATEGORIA: Komercjalizacja wiedzy

KOSZT:1250 zł netto

TERMINY:

 • 8-9 czerwca 2017 r.
 • 23-24 października 2017 r.

CZAS TRWANIA:

LOKALIZACJA:
Sala dydaktyczna Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja,
ul. Krakowska 56-62;
50-425 Wrocław

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Uzupełnij formularz i zapisz się na szkolenie

Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search