Komercjalizacja wiedzy i wyników badań

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie oceny jakościowej i ilościowej potencjału innowacyjnej technologii oraz ochrony praw własności intelektualnej pomysłodawców.Szkolący się wzbogacą swoje kompetencje o umiejętność szukania i pozyskiwania środków finansowych na rozwój i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w gotowe narzędzia służące do: analizy potencjału danej technologii (metoda Quick Look), szacunkowej wyceny technologii, patentu czy know-how, przygotowania kompleksowej oferty technologicznej i umów prawnych służących ochronie interesów stron trasnferu innowacji.

Zajęcia warsztatowe umożliwią wykorzystanie zdobytej wiedzy na określonych przykładach, studiach przypadku i gotowych projektach innowacyjnych. Nowoczesne metody szkoleniowe (w oparciu
o innowacyjne narzędzia, gotowe szablony i matryce do praktyki oraz technologie interaktywne) pozwolą na zdobycie kwalifikacji w organizowaniu i wspieraniu transferu i wdrażaniu na rynek nowych technologii.

Program szkolenia

Dzień pierwszy szkolenia: „Ocena potencjału rynkowego innowacyjnych technologii oraz budowanie oferty technologicznej”

 • Proces komercjalizacji innowacji z uczelni do biznesu. Ocena potencjału wdrożeniowego technologii – elementy definicyjne, rodzaje i metody oceny
 • Zarządzanie projektem innowacyjnym. Ocena ryzyka i identyfikacja zagrożeń dla projektu innowacyjnego
 • Opracowanie i wykorzystanie oferty technologicznej w praktyce. Warsztat: „Budowa oferty technologicznej innowacyjnego rozwiązania”
 • Wykorzystanie analizy rynkowej do mierzenia potencjału innowacyjnego rozwiązania. Analiza jakościowa potencjału wdrożeniowego technologii. Metody Quick Look i In Debth
 • Analiza jakościowa potencjału wdrożeniowego technologii. Warsztat: „Ocena technologii metodą Quick Look
 • Analiza ilościowa – metody kosztowe, rynkowe i dochodowe, metody porównywania parami. Wycena aktywów materialnych a wycena wartości niematerialnej (know-how i patentu).
 • Warsztat: „Przykład wyceny technologii metodą dochodową i porównywania parami”
 • Podsumowanie I dnia szkolenia, dyskusja

Dzień drugi szkolenia „Dobre i skuteczne umowy w procesie komercjalizacji technologii”

 • Transfer wiedzy i technologii w ujęciu prawnym. Ochrona i zabezpieczenie własności intelektualnej pracownika naukowego
 • Rodzaje i metody ochrony własności materialnej i niematerialnej innowacyjnego rozwiązania. Zdolność patentowa wynalazku i czystość patentowa względem praw osób trzecich
 • Warsztat: „Badanie możliwości ochrony prawnej innowacyjnego rozwiązania w oparciu o narzędzie audytu“
 • Kluczowe aspekty i najczęściej popełniane błędy prawne w procesie komercjalizacji
 • Procedury podziału praw własności pomiędzy Autora, uczelnię wyższą, instytut badawczy. Strategia komercjalizacji wiedzy innowacyjnego rozwiązania w oparciu o typ ochrony prawnej
 • Umowy prawne w procesie komercjalizacji wiedzy i technologii. Aspekty praktyczne tworzenia i wykorzystywania umów o poufności, umów o współpracy, umów licencyjnych i umów sprzedażowych
 • Warsztat: „Przygotowanie umowy o poufności i umowy licencyjnej innowacyjnej technologii“
 • Podsumowanie II dnia szkolenia, dyskusja

Dzień trzeci szkolenia „Źródła finansowania innowacji”

 • Możliwości i formy finansowania projektów innowacyjnych
 • Pozyskiwanie finansowania na inwestycje w nowe technologie. Finansowanie publiczne a rynek niepubliczny i kapitałowy, współpraca nauka – biznes, środki Unii Europejskiej / krajowe /regionalne
 • Warsztat: „Analiza możliwości pozyskania środków na rozwój i wdrożenie technologii w oparciu o sporządzenie modelu drzewa finansowania innowacji
 • Przegląd możliwości uzyskania finansowania projektu badawczo – wdrożeniowego (finansowanie publiczne i niepubliczne). Finansowanie projektów kooperacyjnych
 • Proces przygotowania do finansowania transferu wiedzy i technologii ze środków zewnętrznych. Tworzenie analiz finansowych, wniosków o dotacje i biznesplanów
 • Warsztat: „Przygotowanie analizy kosztowej i planu finansowego dla projektu innowacyjnego“
 • Podsumowanie III dnia szkolenia, dyskusja

Prowadzący szkolenie:

Kamil Bromski
Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii Sp. z o.o. oraz Kierownik Projektów ds. Komercjalizacji Wiedzy w Agencji Rozwoju Innowacji S.A.

Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na kierunku Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim, obecnie wykładowca w Instytucie Studiów Międzynarodowych UWr. Ukończył szkolenie podyplomowe „Broker Technologii” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Wieloletni Specjalista ds. transferu technologii w Agencji Rozwoju Innowacji S.A. oraz w Polskiej Agencji Komercjalizacji Technologii Sp. z o.o. W latach 2010 – 2012 Konsultant ds. Wdrożeń, a od 2012 roku pełni funkcję Kierownika Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii (DOTWiT). Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć i szkoleń z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, komercjalizacji wiedzy, przeprowadził w sumie ponad 400 godzin zajęć dydaktycznych i szkoleniowych (między innymi dla Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej i Polskiej Agencji Komercjalizacji Technologii), w tym z tematyki transferu technologii dla instytucji otoczenia biznesu i instytucji publicznych. Prowadził i koordynował procesy komercjalizacji technologii na zlecenie kilku uczelni wyższych i kilkudziesięciu przedsiębiorstw w Polsce. Współtworzył i uczestniczył w powoływaniu konsorcjów naukowo – badawczych i wdrożeniowych (pełni funkcję Przewodniczącego Konsorcjum Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii). Posiada kompetencje w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (między innymi w ramach Agencji Rozwoju Innowacji S.A. oraz Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości) oraz projektów badawczych finansowanych ze środków publicznych. Wykonał ponad 100 audytów technologicznych w MŚP (certyfikacja audytora technologicznego ProConsulting w Warszawie), kilkadziesiąt analiz oceny technologii metodologią Quick Look / In Debth oraz kilkanaście biznesplanów i audytów praw własności intelektualnej dla pracowników naukowych uczelni wyższych. Autor kilkunastu analiz i publikacji z tematyki innowacyjności, w tym redaktor naczelny i współautor publikacji na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013“ (PARP, Warszawa 2013).

SZKOLENIE OTWARTE:(TAK)

KATEGORIA: Komercjalizacja wiedzy

KOSZT:1250 zł netto

TERMINY:

 •  8-10 marca 2017 r.
 • 25-27 września 2017 r.

CZAS TRWANIA:

LOKALIZACJA:
Sala dydaktyczna Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja,
ul. Krakowska 56-62;
50-425 Wrocław

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Uzupełnij formularz i zapisz się na szkolenie

Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search