PRZYWÓDZTWO I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Program szkolenia

Leadership

 • Kierownik a przywódca – różnice w rolach. Kiedy warto być/ nie być liderem?
 • Role przywódcze w organizacji (podnoszenie efektywności w warunkach presji, kreowanie wizji, budowanie relacji opartej na zaufaniu).
 • Wzmacnianie własnego potencjału przywódczego:
 • Wizja – porywać czy popychać do wykonywania zadań. Czego ma dotyczyć wizja, jak sprzedawać wizję swoich pomysłów/ zmian organizacyjnych? Jak zarażać? Metody sprzedawania wizji.
 • Autorytet. Mity o autorytetach. Źródła autorytetu. Jak wykorzystywać swoje słabe strony do budowania autorytetu?

Budowanie relacji opartej na zaufaniu

 • Lider, jako osoba wiarygodna i przewidywalna. Kluczowa rola dostępności. Budowanie wizerunku własnej dostępności w strukturze organizacyjnej – szczebel bezpośredniej podległości i niższe.
 • Jak kreować swój wizerunek, by budować relacje sprzyjające zarządzaniu ludźmi?
 • Cztery style budowania relacji i ich konsekwencje dla funkcjonowania zespołu.
 • Model „areny”, jako wzorzec przejrzystego wizerunku lidera.
 • Narzędzia komunikacyjne wzmacniające ten wizerunek.

Wpływanie na innych a przewodzenie

 • Władza i jej źródła. Kiedy z nich korzystać? Dylemat: władza czy wpływanie. Kiedy władza? Kiedy wpływanie?
 • Narzędzia wywierania wpływu:
 • Budowanie poparcia.
 • Możliwości zwiększania własnego wpływu w relacjach z pracownikiem przez wykorzystywanie swoich silnych stron (dominacji bądź popularności).
 • Język pozytywu, język korzyści.

Jak budować i rozwijać zespół

 • Mechanizmy tworzenia się zespołu. Warunki jakie powinniśmy stworzyć aby zespoły działały efektywnie.
 • Zagrożenia wynikające z pracy zespołów – przyczyny, sygnały, zapobieganie. Momenty potencjalnie kryzysowe w trakcie rozwoju zespołu- przekazywanie informacji o zmianach, przesunięciach i zwolnienia, konflikty, pogorszenie warunków pracy itp.
 • Potrzeby członków zespołu (w dziedzinie zadań, utrzymania grupy, rozwoju indywidualnego).
 • Jak wzmacniać nastawienie na realizację celów zespołu?
 • Fazy i dynamika rozwoju zespołu – jak sprawnie przechodzić od fazy formowania do fazy działania? Momenty potencjalnie kryzysowe w trakcie rozwoju zespołu.
 • Zasady efektywnej pracy zespołu.

Wykorzystanie potencjału zespołu. Kto jest kim w zespole.

 • Jak kierownik może wykorzystać potencjał członków zespołu?
 • Typologia ról zespołowych w wymiarze zadaniowym i interpersonalnym oraz ich znaczenie dla pracy zespołu.
 • Kompetencje merytoryczne i społeczne członków zespołu.
 • Autodiagnoza oraz diagnoza ról członków swojego zespołu. Komplementarność ról.

Zespołowe rozwiązywanie problemów

 • Praca z zespołem, organizacja spotkania.
 • Zasady prowadzenia efektywnej dyskusji.
 • Etapy osiągania konsensusu.
 • Technika zadawania pytań.
 • Techniki prowadzenia dyskusji.
 • Zasady przygotowania wystąpień.

Konflikt w zespole

 • Konflikt, jako źródło zastępczej stymulacji w zespole. Funkcja i pozytywy konfliktu.
 • Wzmacnianie nastawienia na szukanie rozwiązań, a nie problemów i winnych.
 • Co przyczynia się do spirali konfliktu? Analiza radzenia sobie z sytuacja konfliktową. Koło konfliktu. Style rozwiązywania konfliktów.
 • Analiza najczęściej występujących konfliktów

Prowadzący szkolenie:

Mgr Kinga Truś – psycholog społeczny, stały trener Agencji Rozwoju Innowacji, specjalizuje się w szkoleniach prowadzonych technikami aktywnymi (m.in. NLP), głównie z zakresie komunikacji, kreatywności, stresu, asertywności itp. Bogate doświadczenie trenerskie zdobyła dzięki współpracy z polskimi, jak i zagranicznymi ośrodkami szkoleniowymi. Szkoliła min. Telefonię Lokalną Dialog, Cargill, Bank Pocztowy, Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji KGHM Polska Miedź S.A., AUTOLIV POLAND Sp. z o.o., KolTram Sp. z o.o., Winuel SA, Mahle Krotoszyn SA , Centrum Badania Jakości Sp. z o.o. w Lubinie, JZO Sp. z o.o., Elektrownia RYBNIK SA, Pol-Motors Sp. z o.o., ELKOM SA w Opolu, KGHM Polska Miedź SA, EnergiaPro SA w Opolu, Legnicy, Wrocławiu i Jeleniej Górze, Max Elektronik w Zielonej Górze, Sygnity SA w Warszawie i in.

SZKOLENIE OTWARTE:(TAK)

KATEGORIA:  Doskonalenie umiejętności menedżerskich

KOSZT:1070 zł netto

TERMINY:

 • 27-28 lutego 2017 r.
 • 11-12 maja 2017 r.
 • 3-4 lipca 2017 r.
 • 27-28 września 2017 r.
 • 23-24 listopada 2017 r.

LOKALIZACJA:
Sala dydaktyczna Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja,
ul. Krakowska 56-62;
50-425 Wrocław

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Uzupełnij formularz i zapisz się na szkolenie

Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search