SZKOLENIE – SKUTECZNY MENEDŻER. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH.
WARSZTATY FINANSOWE DLA MENEDŻERÓW

Program szkolenia

1. Koło funkcji menedżerskich – bazowe kompetencje menedżerskie.

2. Życie szefa między młotem i kowadłem – stres i koszty dylematów szefowskich.

3. Lider zadaniowy i emocjonalny.

 • Zadania i funkcje lidera zadaniowego.
 • Zadania i funkcje lidera emocjonalnego.

4. Cztery postawy szefa wobec zespołu.

 • Czego oczekują członkowie zespołu od swojego szefa?
 • Dopasowanie zachowania i postawy do sytuacji.
 • Sposoby budowania odpowiedniej postawy i wizerunku szefa.

5. Szef w roli „gwiazdy” – budowanie autorytetu przełożonego.

 • Jak określać wartości i zasady współpracy z podwładnymi?
 • Ekspoze szefa – wystąpienie programowe lidera jako narzędzie ustalania zasad współpracy
  z podwładnymi.
 • Warsztat przygotowania i przeprowadzenia publicznej prezentacji zasad współpracy.

6. Szef w roli „lidera” – motywowanie i angażowanie.

 • Jak mówić do swojego zespołu by zachęcać i motywować do działania?
 • Zasady konstruowania czytelnych wypowiedzi.
 • Precyzyjne przekazywanie informacji na zebraniach i spotkaniach (krótkie i treściwe wyrażanie myśli).

7. Szef w roli „współpracownika” – rozmowa z podwładnym.

 • Rozmowa z pracownikiem -budowanie dialogu i rozumienie emocji drugiej strony.
 • Słuchanie, wzmacnianie i rozumienie emocji drugiej strony.

8. Szef w roli „kontrolera” – ocena, chwalenie i dyscyplinowanie pracowników.

 • Zasady chwalenia podwładnych.
 • Prowadzenie rozmowy dyscyplinującej.

9. Zaczynaj z wizją końca – zasady stawiania celów i przekazywania poleceń podwładnym?

 • RUMAK (SMART)- reguły formułowania celów.
 • Zasady formułowania celów a skuteczność działania.

10. Podejmowanie decyzji.

 • Jak dopasować styl podejmowania decyzji do sytuacji i zespołu?
 • Jak podejmować decyzje, by zrealizować zadania i angażować zespół?

11. Etapy budowania zespołu (Forming, Storming, Forming, Performing).

 • Cechy charakterystyczne poszczególnych faz.
 • Stosunek zespołu do szefa w poszczególnych fazach.
 • Jak powinien działać lider?

12. Role grupowe.

 • Role grupowe – typowe zachowania ludzi w zespole.

Prowadzący szkolenie:

Marek Pietkiewicz – jest trenerem z zakresu zarządzania dla średniej i wyższej kadry kierowniczej. Ma wykształcenie ekonomiczne i pedagogiczne. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu licznymi zespołami pracowniczymi – zajmował stanowiska dyrektora ds. handlowych i marketingu w średnich i dużych firmach sektora usługowo-finansowego. Jest członkiem rady nadzorczej spółki akcyjnej oraz doradcą w jednostkach administracji publicznej. Specjalizuje się w szeroko pojętym audycie personalnym oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi ZZL m.in. zagadnieniami dotyczącymi umiejętności budowania autorytetu, komunikacji interpersonalnej, budowania wizerunku (PR), wystąpień publicznych, protokołu dyplomatycznego a także radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz radzeniu sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Jest specjalistą od technik sprzedaży i negocjacji.

SZKOLENIE OTWARTE:(TAK)

KATEGORIA:  Doskonalenie umiejętności menedżerskich

KOSZT:1050 zł netto

TERMINY:

 • 29-30 czerwca 2017 r.
 • 25-26 października 2017 r.

LOKALIZACJA:
Sala dydaktyczna Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja,
ul. Krakowska 56-62;
50-425 Wrocław

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Uzupełnij formularz i zapisz się na szkolenie

Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search