Zobacz konkursy dla firm w wybranym województwie

Prowadząc własny biznes najczęstszą barierą w jego rozwoju jest brak kapitału na inwestycje i wprowadzenie – wskazanych ze względu na wzrost konkurencyjności firmy – innowacji.

Kluczowym obecnie źródłem pozyskiwania środków na wdrażanie inwestycji w firmach są środki pochodzące z funduszy unijnych. W ramach szesnastu regionalnych programów operacyjnych oraz pięciu programów operacyjnych o zasięgu ponadregionalnym ogłaszane są konkursy dedykowane priorytetowym z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki obszarom wsparcia.

Najważniejsze źródła finansowania dla firm to przede wszystkim regionalne programy operacyjne (wynikające z miejsca inwestycji), program Inteligentny Rozwój oraz Program Polska Wschodnia dla inwestycji w pięciu województwach wschodniej części naszego kraju.

Poza wskazaniem miejsca inwestycji bardzo istotne jest przeanalizowanie przedmiotu inwestycji, określenie statusu przedsiębiorstwa pod kątem jego wielkości (małe, średnie, duże przedsiębiorstwo), możliwego poziomu dofinansowania, katalogu kosztów jakie są możliwe do zakwalifikowania czy też potencjału finansowego i technicznego firmy.

W obecnym okresie finansowania na lata 2014-2020 wskazać można następujące kluczowe obszary, w których kierowane jest wsparcie dla przedsiębiorstw:

  • prowadzenie prac badawczych oraz rozwojowych
  • rozwój infrastruktury badawczej
  • wprowadzanie innowacji produktowych i procesowych
  • wzrost ekspansji międzynarodowej
  • znaczącą poprawę efektywności energetycznej

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie analizy możliwości dotacyjnych firmy, poprzez audyt inwestycji pod kątem kryteriów konkursów, przygotowanie kompletnego wniosku dotacyjnego oraz wsparcie na etapie oceny złożonego projektu, negocjacji i podpisywania umowy. Po otrzymaniu dofinansowania służymy wsparciem w zarządzaniu projektem, prowadzeniu jego sprawozdawczości merytorycznej i finansowej oraz przygotowaniem do kontroli. Oferujemy również audyty zakończonych już projektów. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym katalogiem naszych usług okołodotacyjnych oraz pozostała ofertą kierowaną do przedsiębiorców.

Powyżej do Państwa dyspozycji mapa konkursów. Prosimy o wybranie interesującego Państwa miejsca inwestycji i zapoznanie się z aktualnymi i planowanymi na danym obszarze konkursami. Większość z konkursów dedykowanych jest małym i średnim przedsiębiorcom. Jeśli reprezentujecie Państwo dużą firmę – zachęcamy do zapoznania się ze specjalnie przez wyselekcjonowaną spośród dostępnych konkursów ofertą dla firm dużych.

Życzymy owocnych poszukiwań i zapraszamy do współpracy.

Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search