Dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych

 In Bez kategorii

Zapraszamy do współpracy
Dofinansowanie dla projektów badawczo – rozwojowych
Działanie 1.2 RPO WD

Przedmiot projektu
W ramach wsparcia przewiduje się finansowanie całego procesu powstania innowacyjnego produktu/usługi, projekt może obejmować różne etapy prowadzenia prac B+R, do etapu pierwszej produkcji włącznie.

Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:

  • prowadzeniu prac w firmie, w wyniku których powstanie innowacyjny produkt/usługa,
  • opracowaniu linii pilotażowych,
  • opracowaniu demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych),
  • ocenie potencjału komercyjnego projektu itp.

Zakres wydatków możliwych do dofinansowania
Wydatki możliwe do poniesienia w ramach realizacji projektu:

  • tworzenia lub rozwoju infrastruktury (niezbędne środki trwałe – sprzęt, urządzenia, maszyny),
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).
  • koszty zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego do urzędów patentowych (z wyłączeniem kosztów związanych z postępowaniami sądowymi),
  • wynagrodzenie zespołu pracowników lub koszty podwykonawstwa wzornictwa przemysłowego.

Poziom dofinansowania do 80%

więcej informacji link

Recent Posts
Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search