Stwórz lub rozwiń infrastrukturę badawczo-rozwojową w twoim przedsiębiorstwie!

Przygotujemy dla Ciebie wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu 1.2 B RPO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO.

Korzyści ze współpracy

 • ZWIĘKSZASZ SWOJE SZANSE NA POZYSKANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH

 • SKRACASZ CZAS PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

 • PRZEKAZUJESZ NAM PRZYGOTOWANIE WNIOSKU

 • OTRZYMUJESZ WSPARCIE W KWESTIACH FORMALNYCH

 • KORZYSTASZ Z NASZEGO WIELOLETNIEGO DOŚWIADCZENIA W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW UNIJNYCH

Kto może skorzystać z projektu?

Konkurs jest skierowany do przedsiębiorstw realizujących projekt na terenie województwa dolnośląskiego.

Finansowane działania w konkursie

laboratoria specjalistyczne
tworzenie i rozwój laboratoriów specjalistycznych
działy badawczo-rozwojowe
tworzenie i rozwój działów badawczo-rozwojowych w firmie
centra badawczo-rozwojowe
centra jako jednostki organizacyjne rozpoczynającymi lub rozwijające działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry

Kluczowe kryteria

 • zgodność zakresu projektu z regionalnymi specjalizacjami

  projekt musi wpisywać się podobszary wymienione w dokumencie Ramy Strategicznie na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska

 • innowacja produktowa/procesowa

  Ocenie podlega, czy projekt przyczyni się do wprowadzenia innowacji produktowej lub procesowej

 • posiadanie planu / strategii prac B+R

  W ramach kryterium sprawdzane jest, czy Wnioskodawca przedłożył strategię/plan prac B+R, które będą wykonywane przez wspierane przedsiębiorstwo

 • sytuacja finansowa

  sytuacja finansowa firmy musi gwarantować możliwość realizacji projektu

 • partnerstwo/współpraca

  premiowane będą projekty realizowane w partnerstwie dwóch i więcej firm oraz we współpracy z jednostkami naukowymi

Wartość projektu

100 tys. zł

MINIMALNA WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH

25 mln zł

MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU

do 45%

POZIOM DOFINANSOWANIA

Do zakończenia naboru wniosków pozostało:

 • 00days
 • 00hours
 • 00minutes
 • 00seconds

Nasze osiągnięcia

0mln zł
wartość dofinansowania pozyskanego dla naszych klientów
0mln zł
wartość dofinansowanych projektów
Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search