Rozpocznij lub rozwiń działalność badawczo-rozwojową!

Przygotujemy dla Ciebie wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu 1.2 A RPO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO.

Korzyści ze współpracy

 • ZWIĘKSZASZ SWOJE SZANSE NA POZYSKANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH

 • SKRACASZ CZAS PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

 • PRZEKAZUJESZ NAM PRZYGOTOWANIE WNIOSKU

 • OTRZYMUJESZ WSPARCIE W KWESTIACH FORMALNYCH

 • KORZYSTASZ Z NASZEGO WIELOLETNIEGO DOŚWIADCZENIA W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW UNIJNYCH

Kto może skorzystać z projektu?

Konkurs jest skierowany do przedsiębiorstw realizujących projekt na terenie województwa dolnośląskiego.

Finansowane działania w konkursie

badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe
prowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych
innowacje technologiczne
wprowadzanie innowacji technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii)
linie pilotażowe
opracowaniu linii pilotażowych
opracowanie prototypów
opracowaniu demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych)

Kluczowe kryteria

 • zgodność zakresu projektu z regionalnymi specjalizacjami

  projekt musi wpisywać się podobszary wymienione w dokumencie Ramy Strategicznie na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska

 • innowacja produktowa/procesowa

  Ocenie podlega, czy projekt przyczyni się do wprowadzenia innowacji produktowej lub procesowej

 • wzrost liczby etatów badawczych

  W ramach kryterium sprawdzane będzie czy projekt przyczyni się do wzrostu liczby etatów badawczych (u przedsiębiorcy lub jego konsorcjanta)

 • sytuacja finansowa

  sytuacja finansowa firmy musi gwarantować możliwość realizacji projektu

 • partnerstwo/współpraca

  premiowane będą projekty realizowane w partnerstwie dwóch i więcej firm oraz we współpracy z jednostkami naukowymi

Wartość projektu

100 tys. zł

MINIMALNA WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH

5 mln zł

MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU

do 80%

POZIOM DOFINANSOWANIA

Do zakończenia naboru wniosków pozostało:

 • 00days
 • 00hours
 • 00minutes
 • 00seconds

Nasze osiągnięcia

0mln zł
wartość dofinansowania pozyskanego dla naszych klientów
0mln zł
wartość dofinansowanych projektów
Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search