CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu to dla mnie nie tylko filantropia, lecz filozofia prowadzenia biznesu. To wartość budowana latami, której filarem jest zaufanie naszych klientów i kontrahentów. Agencję Rozwoju Innowacji tworzą ludzie. To oni definiują jaką jesteśmy firmą, to ich postawy utożsamiane są z wizerunkiem całej organizacji, dlatego kluczowe jest  dostarczenie naszym pracownikom możliwości rozwoju i samorealizacji.

Firma od 2010 roku podejmuje wyzwania z zakresu CSR. Z myślą o jak najlepszej jakości obsługi klientów, spółka wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2008. Dbając o jak najwyższą jakość naszych usług, z dnia na dzień staramy się rozwijać i reagować na potrzeby zgłaszane przez naszych klientów.

Jedną z fundamentalnych zasad, którymi kieruje się nasza firma, jest partnerstwo w relacji z pracownikami oraz dawanie wszystkim pracownikom równych szans – umożliwianie zatrudnionym rozwoju zawodowego, szans na realizacje własnych pomysłów i zdobywania kolejnych szczebli kariery. Spółka jest sygnatariuszem Karty Różnorodności. Karta jest pisemnym zobowiązaniem, które obliguje do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i decyduje się działać na rzecz tworzenia i promocji różnorodności.

Jednym z filarów działalności w obszarze CSR firmy jest także edukacja rynku z zakresu CSR jako podstawy prowadzenia nowoczesnego biznesu i katalizatora innowacyjności w firmie. Firma przy współpracy z międzynarodowymi konsultantami opracowała darmowy interaktywny model, który pokazuje jak krok po kroku wdrożyć działania CSR w swojej firmie. Model Arinova CSR Leader Thinking jest dostępny dla każdego przedsiębiorcy.

Od stycznia 2014 roku firma rozpoczęła realizację projektu „Wdrożenie CSR w ARI S.A.” Projekt realizowany jest w ramach konkursu PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Projekt finansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

cherche mannequin femme sur sanvignes-les-mines Cele projektu:

 1. Zwiększenie aktywności firmy w obszarze  wsparcia zrównoważonych innowacji.
 2. Umożliwienie młodym rodzicom – pracownikom ARI łączenia pracy z życiem prywatnym.
 3. Zwiększenie roli kobiet – pracownic ARI  w obszarze innowacyjności poprzez udział w dedykowanych programach.
 4. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej  oraz  surowców we wszystkich biurach ARI  poprzez opracowanie założeń eko-biura.
 5. Wdrożenie raportowania społecznego zgodnie z normą ISO 26000.

http://anaordas.com/?krapkaitochka=conocer-personas-este&534=09 Harmonogram realizacji projektu:

 1. Procedura – ocena klientów ARI pod kątem oddziaływania na środowisko i społeczność lokalną – II kwartał 2014 r.
 2. Produkt – system wsparcia innowatorów społecznych – I kwartał 2014 r.
 3. Program dla młodych rodziców – I/II kwartał 2014 r.
 4. Program wsparcia kobiet do obejmowania stanowisk menedżerskich – system szkoleń, mentoring, networking – I kwartał 2014 r.
 5. Procedura eko-biuro – II kwartał 2014 r.
 6. Raport Społeczny – I i III kwartał 2014 r.
 7. Komunikacja – cały okres trwania projektu.

gay neighbourhood istanbul W ramach projektu „Wdrożenie CSR w ARI SA” w pierwszym kwartale udało się zrealizować następujące działania:

Powołano 6 wewnątrz firmowych zespołów projektowych składających się z 3 przedstawicieli firmy, w tym jednej osoby z kadry zarządzającej wyższego szczebla.  Każdy z zespołów dedykowany jest do współpracy z doradcą w ramach danego działania.  Ponadto dokonano analizy przedsiębiorstwa zgodnie z obszarami zdefiniowanym w normie ISO 26000 oraz  przypisano realizowane i planowane działania firmy z zakresu CSR do obszarów ISO26000.

W kolejnym kwartale w ramach projektu „Wdrożenie CSR w ARI S.A.” opracowano wstępną propozycję produktu dla innowatorów społecznych. Materiał opracowano na bazie spotkań z przedstawicielami firmy wchodzącymi w skład zespołu projektowego powołanego na potrzeby projektu. Następnie wypracowaną, na bazie spotkań i przeprowadzonej analizy, propozycję produktu skonsultowano z przedstawicielami partnerów społecznych mogących reprezentować środowisko innowatorów społecznych: organizacją pozarządową zainteresowaną tematyką innowacji społecznych – Fundacją Instytut Rozwoju Społecznego oraz przedstawicielem przedsiębiorców- Dolnośląskim Związkiem Pracodawców. Powyższe działania pozwoliły na uzupełnienie oferty. Rozwinięty, ostateczny dokument został opracowany oraz zatwierdzony przez ARI SA.

Opracowano ankietę badającą opinie i potrzeby w zakresie łączenia pracy z życiem osobistym dla pracowników ARI będących rodzicami lub osobami spodziewającymi się dziecka. Następnie przeprowadzono badanie ankietowe oraz zrealizowano wywiady pogłębione. Z badań powstał zbiorczy raport. Kolejno przeprowadzono spotkania z zespołem roboczym powołanym na potrzeby projektu. Omówiono wyniki ankiet oraz opracowano macierz wstępnych rozwiązań z obszaru wsparcia młodych rodziców na etapie ciąży i urlopu macierzyńskiego, urlop wychowawczego oraz późniejszej pracy z małym dzieckiem.  Ponadto opracowano ankietę badającą opinie pracowniczek ARI SA nt. równości szans kobiet i mężczyzn w obejmowaniu stanowisk menadżerskich i eksperckich oraz całego systemu wsparcia osób w rozwoju. Następnie przeprowadzono badanie ankietowe oraz zrealizowano wywiady pogłębione. Z badań powstał zbiorczy raport. Kolejno przeprowadzono spotkania z zespołem roboczym powołanym na potrzeby projektu. Omówiono wyniki ankiet oraz opracowano propozycję produktu obejmującego dwie części: działania wspierające kobiety w budowaniu eksperta biznesowego (mentoring, networking, szkolenia z zakresu autoprezentacji) oraz procedury HR obejmujące wszystkich pracowników, usprawniające proces oceny okresowej pracowników oraz fachowej analizy kompetencji i opracowania ścieżek rozwoju pracowników.

número de mujeres solteras en méxico W ramach projektu „Wdrożenie CSR w ARI SA” w drugim kwartale udało się zrealizować następujące działania:

Opracowano wstępną propozycję produktu dla innowatorów społecznych. Materiał opracowano na bazie spotkań z przedstawicielami firmy wchodzącymi w skład zespołu projektowego powołanego na potrzeby projektu. Następnie wypracowaną, na bazie spotkań i przeprowadzonej analizy, propozycję produktu skonsultowano z przedstawicielami partnerów społecznych mogących reprezentować środowisko innowatorów społecznych: organizacją pozarządową zainteresowaną tematyką innowacji społecznych – Fundacją Instytut Rozwoju Społecznego oraz przedstawicielem przedsiębiorców- Dolnośląskim Związkiem Pracodawców. Powyższe działania pozwoliły na uzupełnienie oferty. Rozwinięty, ostateczny dokument został opracowany oraz zatwierdzony przez ARI SA.

Opracowano ankietę badającą opinie i potrzeby w zakresie łączenia pracy z życiem osobistym dla pracowników ARI będących rodzicami lub osobami spodziewającymi się dziecka. Następnie przeprowadzono badanie ankietowe oraz zrealizowano wywiady pogłębione. Z badań powstał zbiorczy raport. Kolejno przeprowadzono spotkania z zespołem roboczym powołanym na potrzeby projektu. Omówiono wyniki ankiet oraz opracowano macierz wstępnych rozwiązań z obszaru wsparcia młodych rodziców na etapie ciąży i urlopu macierzyńskiego, urlop wychowawczego oraz późniejszej pracy z małym dzieckiem.

Opracowano ankietę badającą opinie pracowniczek ARI SA nt. równości szans kobiet i mężczyzn w obejmowaniu stanowisk menadżerskich i eksperckich oraz całego systemu wsparcia osób w rozwoju. Następnie przeprowadzono badanie ankietowe oraz zrealizowano wywiady pogłębione. Z badań powstał zbiorczy raport. Kolejno przeprowadzono spotkania z zespołem roboczym powołanym na potrzeby projektu. Omówiono wyniki ankiet oraz opracowano propozycję produktu obejmującego dwie części: działania wspierające kobiety w budowaniu eksperta biznesowego (mentoring, networking, szkolenia z zakresu autoprezentacji) oraz procedury HR obejmujące wszystkich pracowników, usprawniające proces oceny okresowej pracowników oraz fachowej analizy kompetencji i opracowania ścieżek rozwoju pracowników.

W ramach projektu „Wdrożenie CSR w ARI SA” w trzecim kwartale udało się zrealizować następujące działania:

 Dokonano analizy procedur w zakresie oceny klientów i ich przedsięwzięć biznesowych pod katem oddziaływania na środowisko i społeczność lokalną. Następnie zorganizowano warsztat z członkami zespołu roboczego. W trakcie warsztatu opracowano wstępne składowe procedury. Kolejno dokonano konsultacji wstępnych założeń programu z zarządem oraz regionalnym związkiem pracodawców. Następnie opracowano finalną wersję procedury zakładającą jej edukacyjny charakter dla wszystkich klientów oraz specjalną procedurę dla przedsięwzięć bezpośrednio finansowanych przez ARI SA, za rezultat których spółka również będzie ponosić odpowiedzialność.

Dokonano konsultacji wstępnych założeń programu z zarządem oraz pracownikami. Następnie opracowano finalną wersję programu dla młodych rodziców składającą się z: elastycznego czasu pracy, możliwości telepracy, działań rozwojowych dla rodziców powracających po urlopach macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim, przygotowaniem pokoju do pracy z dzieckiem, współpracy z firmą opiekunek.

Dokonano konsultacji wstępnych założeń programu z zarządem oraz pracownikami. Następnie opracowano finalną wersję programu dla kobiet składającą się z następujących elementów: tworzenia różnorodnych zespołów realizujących usługi doradcze, system mentoringu, szkolenia z autoprezentacji. Dodatkowo opisano założenia działań dodatkowych, którymi powinni być objęci wszyscy pracownicy niezależnie od płci: system ocen oraz analizę kompetencji i wprowadzenie działań rozwojowych. Działania zgodne z opisem zadań przedstawionych we wniosku o dofinansowanie projektu.

Dokonano analizy zużycia surowców i procedur w zakresie ekobiura. Następnie zorganizowano warsztat z członkami zespołu roboczego. W trakcie warsztatu opracowano wstępne składowe programu. Kolejno dokonano konsultacji wstępnych założeń programu z zarządem. Następnie opracowano finalną wersję programu ekobiura składającą się z następujących elementów: stworzenie poradnika ekobiura, z którym zapoznawać się będzie każdy pracownik oraz dodatkowych rozwiązań z zakresu: edukacji ekologicznej pracowników, promocji zdrowego trybu życia a także organizacji wydarzeń firmowych zgodnych z zielonym standardem.

Opracowano raport społeczny obejmujący okres 01-08.2014 r. Na koniec roku raport zostanie uzupełniony, zaktualizowany przez pracowników ARI o dane za okres 09-12.2014 i opublikowany razem z rocznym raportem giełdowym spółki.

SZYMON GAWRYSZCZAK, PREZES ARI SA

Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search