Tivoli SIEDZIBA I ZARZĄD
Al. Gen. J. Haller 180/14
53-203 Wrocław
Tel./Fax + 48 71 366 08 77
Adres biura i korespondencyjny:
ul. Wielka 67
53-340 Wrocław
Tel./Fax + 48 71 366 08 77

 

Kapitał zakładowy: 2 425 619,70  PLN
NIP: 899-261-64-11
REGON: 020568392
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki
do Rejestru Przedsiębiorców pod
numerem KRS 0000406260.
Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search