Agencja Rozwoju Innowacji S.A. jest firmą świadczącą usługi doradczo-finansowe związane z pozyskiwaniem kapitału na rozwój przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego przede wszystkim z funduszy UE.

W związku z dynamicznym rozwojem spółki poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko :

ASYSTENTKA / ASYSTENT ZARZĄDU

http://paisajesdelabordeta.com/?kloynadapytina=donde-puedo-conocer-chicas-de-otros-paises&d0d=c3  

Linares Asystentka / Asystent Zarządu

Nr ref: 1/Asystent/2018

Kāramadai Opis stanowiska:

 • Przygotowywanie informacji, raportów, zestawień i analiz na potrzeby Zarządu.
 • Redagowanie pism; w tym pism urzędowych.
 • Redagowanie treści Uchwał Zarządu spółki oraz pełnomocnictw.
 • Dbałość o zapewnienie materiałów na potrzeby biura (tonery do drukarki, papier xero, kawa, herbata itp.).
 • Opisywanie dokumentów księgowych.
 • Koordynacja bieżących spraw administracyjno-biurowych.
 • Obsługa korespondencji przychodzącej, wychodzącej.
 • Bieżące wsparcie Biura Zarządu oraz współpraca z wszystkimi działami spółki.
 • Nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów.
 • Przygotowanie i sporządzanie umów.
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi na rzecz biura.
 • Dbałość o porządek w dokumentacji

ligar las chicas Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub osoba będąca na ostatnim roku studiów.
 • co najmniej 6-miesięczne doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office (przede wszystkim Word oraz Excel, Power Point).
 • Znajomość języka angielskiego mile widziana.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 • Samodzielność, staranność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań.
 • Dobre umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego i uczestnictwa w ciekawych projektach.
 • Narzędzia pracy (laptop, telefon komórkowy).
 • Pracę w miłej atmosferze.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i system premiowy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres biuro@aridotacje.pl  podając stanowisko w tytule wiadomości. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych  Osobowych; tekst jednolity z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

KOORDYNATOR/KA DS. SPRZEDAŻY I USŁUG ROZWOJOWYCH

Agencja Rozwoju Innowacji S.A. jest firmą świadczącą usługi doradczo-finansowe związane z pozyskiwaniem kapitału na rozwój przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego z funduszy UE.

Obecnie poszukujemy do zatrudnienia  od zaraz kandydata/kandydatki na stanowisko :

Koordynator/ka ds. sprzedaży i usług rozwojowych

Nr ref: Koordynator ds. sprzedaży

Zakres obowiązków:

 • Sprzedaż usług firmy (pozyskiwanie nowych klientów, przygotowywanie ofert, negocjowanie i zawieranie umów)
 • Nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z istniejącymi oraz potencjalnymi klientami (pozyskiwanie nowych klientów)
 • Monitoring i analiza rynku oraz oczekiwań klientów
 • Planowanie, tworzenie oraz koordynacja działań sprzedażowych
 • Realizacja wytyczonych planów sprzedażowych oraz odpowiedzialność za ich wynik
 • Sporządzanie raportów dot. wyników sprzedaży
 • Planowanie i organizacja skutecznych działań i inicjatyw wspomagających sprzedaż
 • Badanie i analiza efektywności podejmowanych działań
 • Stały rozwój jakości oferowanych usług,

Wymagania:

 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz interpersonalne
 • Doświadczenie w sprzedaży usług B2B oraz w zakresie planowania i realizacji działań sprzedażowych
 • Wykształcenie wyższe;
 • Bardzo dobrą znajomość technik sprzedażowych
 • Znajomość narzędzi Google mile widziana
 • Koncentrację na celu i odpowiedzialność za powierzone zadania
 • Łatwość nawiązywania kontaktów z klientami i samodzielność
 • Umiejętności negocjacyjne
 • Umiejętność analizy potrzeb klienta
 • Doskonałą organizację pracy
 • Entuzjazm, dynamizm i inicjatywa w działaniu oraz mnóstwo pozytywnej energii
 • Mile widziana znajomość Bazy Usług Rozwojowych
 • Doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE będzie dodatkowym atutem,
 • Czynne prawo jazdy kategorii B,
 • Gotowość na podjęcie współpracy w oparciu o własną działalność gospodarczą

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego i uczestnictwa w ciekawych projektach.
 • Narzędzia pracy (laptop, telefon komórkowy)
 • Możliwość pracy zdalnej także przy zastosowaniu umów o współpracy
 • Pracę w miłej atmosferze
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i system premiowy.

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania do dnia 15.03.2018 r.  CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego na adres biuro@aridotacje.pl  podając nr ref. w tytule wiadomości. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie przez Agencję Rozwoju Innowacji S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie danych osobowych Dz.Ust. nr 133, poz. 883)”

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

 

KONSULTANT/KONSULTANTKA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Konsultant/Konsultantka ds. pozyskiwania funduszy unijnych

Nr ref: Sp. KFU

Opis stanowiska:

 • Analiza  i ocena projektów inwestycyjnych pod kątem możliwości dofinansowania w ramach funduszy UE.
 • Opracowywanie  dokumentacji aplikacyjnych o dotacje UE zgodnie z wytycznymi konkursów (wnioski o dofinansowanie, biznes plany, harmonogramy inwestycji).
 • Stała współpraca z pozostałymi członkami zespołu, instytucjami wdrażającymi, partnerami projektu, podwykonawcami.
 • Monitorowanie harmonogramów konkursów dotacyjnych w instytucjach krajowych i regionalnych.
 • Analiza wytycznych i regulacji prawnych dotyczących funduszy.

Wymagania:

 • Minimum 2-letnie doświadczenie z zakresu przygotowania ze środków unijnych (preferowane doświadczenie w projektach inwestycyjnych/B+R realizowanych w ramach RPO, POIG, NCBiR).
 • Doświadczenie (aplikowanie i/lub realizacja) w Programach Ramowych oraz znajomość analizy finansowej – mile widziane.
 • Wykształcenie wyższe.
 • Biegła obsługa pakietu MS Office.
 • Wysokie zdolności interpersonalne, komunikatywność, odpowiedzialność i samodzielność.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • Wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki, bardzo dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego i uczestnictwa w ciekawych projektach.
 • Narzędzia pracy (laptop, telefon komórkowy)
 • Pracę w miłej atmosferze
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i system premiowy.

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego na adres biuro@aridotacje.pl  podając nr ref. w tytule wiadomości. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie przez Agencję Rozwoju Innowacji S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie danych osobowych Dz.Ust. nr 133, poz. 883)”

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Specjalista ds. analiz finansowych w Departamencie Finansowania Innowacji

W związku z rozwojem spółki poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko :

Specjalisty ds. Analiz Finansowych w Departamencie Finansowania Innowacji

Nr ref:  Spec. w DFI

 

Zakres obowiązków:

 

 • Opracowywanie zgodnie z wytycznymi analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków unijnych
 • Opracowywanie analiz finansowych wraz z analizą wskaźnikową do biznesplanów dla inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych
 • Przygotowywanie analizy finansowej dla studiów wykonalności projektów (w tym oceny finansowej rentowności inwestycji i kapitału krajowego, poprzez ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektów realizowanych przez instytucje sektora finansów publicznych).
 • Przeprowadzanie analiz efektywności kosztowej projektów zgodnie z zapisami wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
 • Opracowanie prognoz finansowych
 • Opracowanie analiz finansowo – ekonomicznych
 • Weryfikacja dokumentacji finansowej przedsiębiorstw pod kątem zdolności finansowej oraz oceny ryzyka ekonomicznego
 • Doradztwo w zakresie możliwości inwestycyjnych dla klientów
 • Rozliczanie projektów inwestycyjnych

 

Wymagania:

 

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (min. 1 rok)
 • Wiedza z zakresu sporządzania i budowy sprawozdań finansowych
 • Doświadczenie w opracowywaniu analiz finansowych w ramach projektów finansowanych ze środków unijnych zarówno dla przedsiębiorstw jak i podmiotów z  sektora finansów publicznych
 • Podstawy teoretyczne w zakresie zarządzania finansami i prawa podatkowego,
 • Znajomość aktualnych trendów na rynku finansowym,
 • Znajomość programów komputerowych z pakietu MS Office oraz obsługa baz danych.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w stabilnej firmie
 • Narzędzia pracy ( laptop, telefon komórkowy)
 • Uczestnictwo w rozwoju firmy i kształtowanie jej wizerunku
 • Pracę w miłej atmosferze
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i system premiowy.

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego  na adres biuro@aridotacje.pl  podając nr ref. w tytule wiadomości, w terminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie przez Agencję Rozwoju Innowacji S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie danych osobowych Dz.Ust. nr 133, poz. 883)”

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

ASYSTENT DS. ROZLICZEŃ PROJEKTÓW UNIJNYCH W RAMACH EFS

Agencja Rozwoju Innowacji S.A. jest firmą świadczącą usługi doradczo-finansowe związane z pozyskiwaniem kapitału na rozwój przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego z funduszy UE.

Obecnie poszukujemy do zatrudnienia  od zaraz kandydata/kandydatki na stanowisko :

Asystent ds. Rozliczeń Projektów Unijnych w ramach  EFS

Nr ref.: Asystent ds. rozliczeń

Opis stanowiska:

 • Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie;
 • Sporządzanie wniosków o płatność cząstkowych oraz końcowych w ramach realizacji projektów zarówno przez przedsiębiorstwa jak i podmioty sektora publicznego oraz wspólnoty mieszkaniowe;
 • Obsługa uczestników projektów w systemie SL 2014
 • Wsparcie merytoryczne klientów podczas procesu realizacji projektów finansowanych z funduszy UE
 • Stała współpraca z pozostałymi członkami zespołu, instytucjami wdrażającymi, partnerami projektu, podwykonawcami.
 • Analiza wytycznych i regulacji prawnych dotyczących funduszy.

Wymagania:

 • Minimum 3-miesięczne doświadczenie z zakresu rozliczania i/lub zarządzania projektami finansowanymi ze środków unijnych (preferowane doświadczenie w projektach inwestycyjnych) realizowanych w ramach EFS.
 • Znajomość procedury konkurencyjności mile widziana
 • Doświadczenie w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie oraz znajomość analizy finansowej – mile widziane.
 • Wykształcenie wyższe lub student ostatniego roku studiów magisterskich
 • Biegła obsługa pakietu MS Office.
 • Wysokie zdolności interpersonalne, komunikatywność, odpowiedzialność i samodzielność.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • Wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki, bardzo dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego i uczestnictwa w ciekawych projektach.
 • Narzędzia pracy (laptop, telefon komórkowy)
 • Możliwość pracy zdalnej także przy zastosowaniu umów o współpracy
 • Pracę w miłej atmosferze
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i system premiowy.

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania do dnia 23.01.2018 r.  CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego na adres biuro@aridotacje.pl  podając nr ref. w tytule wiadomości. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie przez Agencję Rozwoju Innowacji S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie danych osobowych Dz.Ust. nr 133, poz. 883)”

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search