waziers recherche femmes Typ 2: projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia działalności gospodarczej

Inuyama TERMIN NABORU:  

1 grudnia 2016 – 31 stycznia 2017

top chicas madrid PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA:

Wsparcie będzie obejmowało projekty dotyczące prac badawczo-rozwojowych i prac przemysłowych prowadzących do powstania nowych bądź ulepszonych produktów. Dofinansowanie obejmie również koszty współpracy z jednostką badawczą.

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:
– prace badawczo–rozwojowe realizowane od pomysłu do przygotowania do wdrożenia (uruchomienia pierwszej produkcji), w tym także prace demonstracyjne i tworzenie prototypów,
– działania w obszarze wzornictwa oraz uzyskanie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej dla wypracowanych rozwiązań technicznych i nowych produktów,
– zakup wyników prac B+R w celu ich dalszego rozwinięcia i dostosowania do specyfiki przedsiębiorstwa (tzn. przedsięwzięcie musi obejmować także dalsze niezbędne prace rozwojowe),
– zakup w jednostce naukowej usług badawczo–rozwojowych związanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu/usługi bądź jego przetestowanie.

Typ projektu 2:
cherche femme burkina faso 100 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku badań podstawowych;
50 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych;
25 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych;
50 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku studiów wykonalności

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach obu typów projektu: − co do zasady 5 000 000 PLN

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ:

  • Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa
  • Partnerstwa przedsiębiorstw
  • Partnerstwa naukowo-przemysłowe, w których liderem jest przedsiębiorstwo

ALOKACJA ŚRODKÓW FINANSOWYCH:  

52 640 000,00 PLN

 

Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search