go to these guys TERMIN NABORU:  

październik 2016 – listopad 2016

http://hotel54barceloneta.es/?kamatoznik=quiero-conocer-gente-de-londres&482=56 PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA:

vimoutiers rencontre entre celibataire Dotacje przeznaczone na stworzenie Luuq działu B+R lub przeprowadzenie prac B+R nad nowym produktem usługą w firmie.Dofinansowanie nawet 80% kosztów!

W ramach tego działania wsparcie będzie kierowane do przedsiębiorstw planujących utworzenie działu badawczo-rozwojowego we własnej firmie (poprzez budowę budynku oraz zakup niezbędnych urządzeń do prowadzenia prac nad opracowywaniem innowacyjnych produktów/usług lub ulepszania dotychczasowych).

W ramach działania 1.2.1 rpo pl będą dofinansowane również koszty prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami/usługami z sektorów tj. rolno-spożywczy, metalowo-maszynowy, szkutniczy, sektor medyczny i nauki o życiu, ekoinnowacji i nauki o środowisku oraz z sektorów powiązanych. W projektach badawczo-rozwojowych można dofinansować m.in. wynagrodzenia pracowników zaangażowanych do przeprowadzenia prac nad nowym produktem/usługą, koszty podwykonawstwa, odpisy amortyzacyjne od maszyn i urządzeń wykorzystywanych do badań, a także koszty materiałów i surowców.

Istnieje możliwość realizacji projektów w konsorcjach przedsiębiorstw lub konsorcjach przemysłowo-naukowych.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ:

  • MŚP
  • Duże przedsiębiorstwa
  • Konsorcja przedsiębiorstw
  • Konsorcja przemysłowo-naukowe
  • Udział innych podmiotów nie będących przedsiębiorstwami, powinien odbywać się na zasadzie współpracy z przedsiębiorstwem/-ami (odbiorcą efektu badań) w formie konsorcjum przedsiębiorstw lub konsorcjum naukowo-przemysłowego. Potencjalnymi beneficjentami współpracującymi z przedsiębiorstwem mogą być m.in. jednostki naukowe, jednostki naukowo-badawcze, spółki celowe tworzone przez uczelnie/jednostki naukowe, IOB itp.

Warunkiem wsparcia inwestycji dużych przedsiębiorstw będzie zapewnienie efektów dyfuzji działalności B+R+I do gospodarki lub współpraca z MŚP lub organizacjami pozarządowymi.

ALOKACJA ŚRODKÓW FINANSOWYCH:  

100 000 000,00 PLN

 

Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search