Šumperk Poddziałanie 1.2.2  ZIT WrOF 

villemur-sur-tarn rencontre entre homme Planowany termin ogłoszenia konkursu: 30.11.2016

Planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 2.01.2017

shaggily Przedmiot dofinansowania: 

Dofinansowaniem objęte zostaną projekty w zakresie tworzenia i rozwoju infrastruktury badawczej. Objęte wsparciem inwestycje w aparaturę, sprzęt i technologie prowadzić powinny do opracowywania innowacyjnych produktów, usług i procesów.

Dofinansowanie otrzymać mogą projekty obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie obejmującym:
specjalistyczne laboratoria oraz działy badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
centra badawczo- rozwojowe (jako jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa lub jako jednostki wyodrębnione z przedsiębiorstwa, rozpoczynające lub rozwijające działalność badawczo- rozwojową w wydzielonych i przystosowanych pomieszczeniach z wykorzystaniem infrastruktury technicznej i wykwalifikowanej kadry)

Warunkiem dofinansowania jest przedstawienie planu prac B+R, które będą wykonywane dzięki infrastrukturze B+R będącej przedmiotem projektu.
Elementem projektu mogą być działania obejmujące rozwój umiejętności kadr przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania nowej infrastruktury/aparatury badawczej.

Preferowane do dofinansowania będą projekty:
– zakładające stworzenie etatów badawczych
– realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej
– realizowane w ramach partnerstw przedsiębiorstw
– projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ: 

  • przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa typu spin- off) z sektora głównie MŚP, duże przedsiębiorstwa: w przypadku działań z obszarów o wysokim ryzyku/ niskiej rentowności lub wyjątkowym charakterze, które nie mogą być realizowane przez MŚP
  • konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym z organizacjami pozarządowymi
  • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami, szkołami wyższymi, podmiotami leczniczymi lub spółkami celowymi utworzonymi przez wymienione podmioty

ALOKACJA ŚRODKÓW FINANSOWYCH: 

13 384 124,00 PLN

 

Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search