lugares para solteros en santiago chile Termin składania wniosków: 30.06.2016 – 31.10.2016

bacheca incontri a roma Przedmiot dofinansowania: 

Projekty dotyczące  wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, obejmującej elementy:

  • ocieplenie obiektu oraz wymianę wyposażenia obiektów na energooszczędne, w tym w zakresie związanym z wymianą okien, drzwi zewnętrznych, modernizacją wewnętrznej instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz części wspólnych oświetlenia na energooszczędne
  • przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne, albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub modernizacją takiego przyłącza, w przypadku gdy właścicielem ww. infrastruktury jest wnioskodawca projektu)]
  • budową/przebudową systemów wentylacji mechanicznej
  • przebudową systemów chłodzących i budową/przebudową klimatyzacji, pod warunkiem, że w wyniku tego działania nastąpi optymalizacja zużycia energii, prowadząca do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, w tym również w kierunku wykorzystania odnawialnych źródeł energii i (mikro) trigeneracji
  • instalacją odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach, wprowadzenie systemów zarządzania energią

Prachuap Khiri Khan Zakres projektu musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego ex-ante i prowadzić do redukcji zużycia agence kleber rencontres energii końcowej o co najmniej 25%.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ: 

  • spółdzielnie mieszkaniowe
  • wspólnoty mieszkaniowe

W obu przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT    Subregionu Centralnego województwa śląskiego) oraz miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach           terytorialnych).

Do wsparcia w ramach działania nie kwalifikują się projekty z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych z terenu miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie, wynikających ze Strategii ZIT województwa śląskiego Subregionu Centralnego, ponieważ projekty takie mogą otrzymać wsparcie w ramach poddziałania 1.7.1.

ALOKACJA ŚRODKÓW FINANSOWYCH: 

821 326 774 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: nie więcej niż 85%

 

Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search