Program Operacyjny Polska Wschodnia

Maganoy I etap

http://girlswithclass.ch/?saydovskayaaraviya=image-femme-site-rencontre&9c9=d6 TERMIN NABORU:  

wrzesień 2016 – październik 2016

http://compagnieankreation.fr/?samosval=site-de-rencontre-badoo-974&633=dc II etap

comprar cartas del tarot en sevilla TERMIN NABORU:  

maj 2016 – kwiecień 2017

PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA:

W ramach działania przewidziano dwuetapowe wsparcie:

Etap I – przeprowadzenie audytów wzorniczych w firmach. Audytorzy dokonają diagnozy firmy i wspólnie z nią zdefiniują działania rekomendowane do wdrożenia. Audyt obejmować będzie m.in.:
– analizę wzorniczą beneficjenta oraz jego otoczenia w zakresie oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych,
– analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem,
– analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta.
Następnie na podstawie przeprowadzonego audytu opracowana zostanie strategia wzornicza, rozumiana jako raport z audytu, zawierający rekomendacje odnośnie dalszych działań, związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie.

Etap II – wsparcie na wdrożenie w firmie strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.
Wsparcie w ramach etapu obejmie:
– usługi doradcze niezbędne do realizacji projektu wzorniczego,
– zakup urządzeń i maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych (wyłącznie w przypadku innowacji produktowych).

Szczegółowe wymagania wobec beneficjenta:
– zamknięcie przynajmniej jednego roku obrotowego (12 miesięcy)
– zatrudnienie co najmniej 5 pracowników w ostatnim roku obrotowym
– osiągnięcie przychodów ze sprzedaży nie mniejszych niż 600 tys. PLN w przynajmniej jednym zamkniętym roku obrotowym.

Maksymalna wartość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych (PLN):
Etap I – 100 tys. PLN
Etap II – 3 mln PLN

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:
Etap I – 85%
Etap II – 70%

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ:

  • MŚP

ALOKACJA ŚRODKÓW FINANSOWYCH:  

5 000 000,00 PLN – I etap

150 000 000,00 PLN – II etap

 

Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search