Kairāna Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

corigliano scalo incontri coppie TERMIN NABORU:  

18 lipiec 2016 – 20 styczeń 2017

orduña grupos para conocer gente PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA:

W ramach działania preferowane będą projekty dotyczące:
• uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej
• realizacji ochrony prawa własności przemysłowej w związku z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji

citas online hm hospitales KTO MOŻE SKORZYSTAĆ:

  • MŚP

ALOKACJA ŚRODKÓW FINANSOWYCH:  

  50 000 000,00 PLN

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł

2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: do 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search