http://killingweekend.com/?exinaceyavitaminc=conocer-gente-a-traves-de-las-redes-sociales&49a=5e TERMIN NABORU:  

grudzień 2016

7 personnes se rencontrent PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA:

Dotacja skierowana dla przedsiębiorców w zakresie wzrostu ich internacjonalizacji, poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych.

Dofinansowanie będzie obejmowało następujące typy projektów:
– opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji;
– wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym; działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa

Wszystkie działania MŚP wspierane w zakresie umiędzynaradawiania działalności muszą wynikać ze strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.
Preferowane będzie zwiększanie zdolności do wdrażania, upowszechnienia i wprowadzania na rynek nowych rozwiązań w kluczowych obszarach tematycznych, zidentyfikowanych w ramach inteligentnej specjalizacji, stanowiących innowacje co najmniej w skali regionu.

Wspierane będą działania nie tylko pojedynczych przedsiębiorstw ale również i ich grup, takich jak powiązania kooperacyjne, zmierzających do rozszerzania działalności gospodarczej na nowe, zagraniczne rynki i poszukiwania partnerów biznesowych w innych krajach.

Candiac KTO MOŻE SKORZYSTAĆ:

  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
  • Konkurs dla grup przedsiębiorstw

portal randkowy darmowy dla katolików ALOKACJA ŚRODKÓW FINANSOWYCH:  

29 680 000,00 PLN

 

Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search