Celem głównym analizy było przedstawienie oraz zbadanie możliwości wykorzystania i efektywnego wdrożenia dobrych praktyk we współpracy  nauki z biznesem i komercjalizacji wiedzy w Niemczech w obszarze miasta Stalowa Wola.

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano najważniejsze dobre praktyki w zakresie współpracy  nauki i biznesu w Niemczech, zbadano potencjał i możliwości absorpcyjne Stalowej Woli w zakresie wykorzystania dobrych praktyk niemieckich, komercjalizacji wiedzy i przedsiębiorczości (Zbadanie potencjału głównych podmiotów, realizowanych projektów) oraz zbadanie wpływu wdrożenia dobrych praktyk niemieckich na poziom współpracy nauki i biznesu w Stalowej Woli.

Analiza odpowiada również na pytania:

– Jak wyglądają możliwości i perspektywy Stalowej Woli w zakresie      współpracy nauki z biznesem z nastawieniem na komercjalizację wiedzy w oparciu  o praktyki niemieckie;

– Które z niemieckich praktyk są możliwe do wdrożenia i stosowania na obszarze Stalowej Woli?;

– Za pomocą jakich metod i środków możliwe jest wdrożenie dobrych praktyk niemieckich oraz wykorzystanie wyników badań prowadzonych przez jednostki naukowe w Stalowej Woli w sektorze prywatnym w oparciu o te praktyki?;

– Za pomocą jakich mechanizmów można zwiększyć zainteresowanie przedsiębiorstw w Stalowej Woli do współpracy ze sferą nauki i jak przygotować przedsiębiorstwa do takiej współpracy?;

– Jakie jest nastawienie i możliwości stosowania przez podmioty naukowe i przedsiębiorstwa dobrych praktyk niemieckich we współpracy na rzecz komercjalizacji wiedzy?;

– Które dobre praktyki i metody działania będą sprzyjać procesowi komercjalizacji wiedzy w regionie i przyniosą korzyści obu stronom?

Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search