Przedmiotem analizy było zbadanie możliwości i zasadności powstania w Jeleniej Górze inkubatora przedsiębiorczości lub parku technologicznego czy podobnej instytucji, świadczącej usługi szeroko rozumiane jako

proprzedsiębiorcze lub proinnowacyjne.

Ponadto analizie poddano poziom współpracy sieciowej w regionie na rzecz przedsiębiorczości i komercjalizacji nowych rozwiązań, w tym ocena współpracy organizacji otoczenia biznesu w Jeleniej Górze i na Dolnym Śląsku z jednostkami badawczo-rozwojowymi czy ocena projektów współfinansowanych ze źródeł europejskich realizowanych przez instytucje w Jeleniej Górze i ich wpływ na rozwój regionu.

Powyższa analiza określa również:

–  mocne i słabe strony miasta i przedsiębiorstw w Jeleniej Górze względem rozwoju innowacyjnych produktów i usług, komercjalizacji wyników badań i wykorzystywania narzędzi świadczonych przez

inkubator/park technologiczny;

– ocenę ilościową i jakościową zaplecza infrastrukturalnego i instytucjonalnego odpowiedzialnego za wspieranie innowacyjności firm, komercjalizacji technologii i przedsiębiorczości w regionie Jeleniej Góry;

– wskazuje główne potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców w Jeleniej Górze względem rozwoju innowacyjnych produktów i usług, komercjalizacji badań;

– bada możliwości prawne, infrastrukturalne, finansowe powstania w jeleniej Górze inkubatora lub parku technologicznego;

– przedstawia plan wdrożeniowy, strategie działań i analizę finansową proponowanego przedsięwzięcia;

– diagnozuje potencjalne efekty (koszty i korzyści) wynikające z powstania instytucji;

– przestawia główne wnioski i rekomendacje działań dla Urzędu Miasta Jelenia Góra;

Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search