Program Rewitalizacji Gminy Międzylesie zawiera szczegółową diagnozę obszaru zdegradowanego.

Obejmuje ona swoim zakresem zarówno miasto Międzylesie jak i 22 sołectwa Gminy i oparta została na najnowszych danych.

Program został stworzony w oparciu o potrzeby społeczności lokalnej rewitalizowanych obszarów (na każdym etapie procesu: diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie).

Jest to dokument kompleksowy, zawierający elementy tj.:

  • komplementarność projektów rewitalizacyjnych
  • komplementarność przestrzenną
  • komplementarność problemową
  • komplementarność międzyokresową
  • komplementarność źródeł finansowania
  • realizację zasady partnerstwa i partycypacji

 

Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search