Strategia Gminy Krośnice to dokument wytyczający cele oraz kierunki dla gminy, będący podstawą do zbudowania unikalnej i atrakcyjnej marki na mapie Polski.

Celem nadrzędnym niniejszego dokumentu jest promocja posiadanego potencjału oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku gminy.

Strategia ukierunkowana jest na obszar wewnętrzny  – w celu budowania pozytywnego wizerunku wśród społeczności lokalnej, a także na obszar zewnętrzny, określając zasady  i narzędzia promocji względem potencjalnych mieszkańców oraz inwestorów.

Punktem wyjścia do budowy strategii marki była analiza dokumentów strategicznych dla gminy i regionu. Podczas analizy stanu obecnego, szczegółowo zbadano kluczowe dla promocji  gminy  obszary: kulturalny, sportowy oraz turystyczny. Zanalizowany został również wizerunek zewnętrzny  i wewnętrzny gminy Krośnice oraz określono jej pozycję względem konkurencji. Na tym etapie budowania strategii zdefiniowane zostały także grupy docelowe  dla promocji gminy.

Przedmiotowy dokument został stworzony przy wykorzystaniu metody partycypacyjnej, tj. takiej, która angażuje przedstawicielki i przedstawicieli społeczności lokalnej w procesie budowania wieloletniej strategii rozwoju.

Dokument został opracowany w ramach Projektu „Postaw na Eurozarządzanie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search