Punktem wyjścia do budowy strategii marki była analiza dokumentów strategicznych dla gminy i regionu, za szczególnym uwzględnieniem Strategii Rozwoju  Gminy Lądek-Zdrój na lata 2004-2013.

Strategia została opracowana w ramach dwóch zasadniczych etapów-analitycznego oraz koncepcyjnego.

Strategia ukierunkowana jest na obszar wewnętrzny, w celu budowania pozytywnego wizerunku wśród społeczności lokalnej, a także na obszar zewnętrzny, określając zasady i narzędzia promocji względem potencjalnych mieszkańców, turystów oraz inwestorów.

Podczas analizy stanu obecnego, szczegółowo zbadano kluczowe z punktu promocji gminy obszary: turystyczny, kulturalny oraz sportowy.

Zanalizowany został również wizerunek zewnętrzny i wewnętrzny Lądka-Zdroju oraz określono jego pozycję względem konkurencji. Na tym etapie budowania strategii zdefiniowane zostały także grupy docelowe dla promocji gminy.

Na etapie koncepcyjnym zaproponowane zostały cele strategiczne oraz działania dla obszaru turystyki, kultury oraz sportu.

Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search