Strategia Miasta Oława ukierunkowana jest na obszar wewnętrzny, w celu budowania pozytywnego wizerunku miasta wśród społeczności lokalnej, a także na obszar zewnętrzny, określając zasady i narzędzia promocji względem potencjalnych mieszkańców, turystów oraz inwestorów zewnętrznych.

Przy jej tworzeniu oparto się głównie na takich dokumentach strategicznych, jak Strategia Rozwoju Miasta Oława, Strategia Rozwoju Powiatu Oławskiego na lata 2006-2015, Program Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego czy Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku.

Przedmiotowy dokument został stworzony przy wykorzystaniu metody partycypacyjnej, która angażuje przedstawicieli społeczności lokalnej w procesie budowania wieloletniej strategii rozwoju. Wartością dodaną angażowania społeczności lokalnej w tworzenie dokumentów o podobnym charakterze jest zwiększone poczucie współodpowiedzialności za rozwój miasta.

Dokument został opracowany w ramach projektu „Postaw na Eurozarządzanie”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search