Strategia ta ukierunkowana jest na obszar zewnętrzny, określając zasady i narzędzia promocji względem potencjalnych turystów, mieszkańców oraz inwestorów zewnętrznych, a także na obszar wewnętrzny, w celu budowania pozytywnego wizerunku gminy wśród społeczności lokalnej.

Punktem wyjścia do budowy strategii marki była analiza dokumentów strategicznych dla gminy i regionu, ze szczególnym uwzględnieniem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Milicz, Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego, Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku i Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy.

Szczegółowo zanalizowano także kluczowe z punktu widzenia promocji gminy obszary: turystyczny, kulturalny i sportowy.

Dokument został opracowany w ramach projektu „Postaw na Eurozarządzanie”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search