Strategia powstała na zlecenie Urzędu Miasta Rzeszowa w okresie od maja do listopada 2015 roku. Bazując na bogatym dziedzictwie historycznym oraz współczesnym dorobku miasta i jego mieszkańców, dokument ten wyznacza cele rozwojowe turystyki na lata 2016-2020,

Zdiagnozowano obecny potencjał turystyczny miasta oraz wielkość i strukturę obecnego ruchu turystycznego. Analizie poddano także obecne postrzeganie Rzeszowa jako destylacji turystycznej wśród mieszkańców, przedstawicieli przedsiębiorstw z branży turystycznej, różnych grup potencjalnych odbiorców jego oferty a także gości odwiedzających badane miasto.

Przy tworzeniu niniejszej strategii posłużono się istniejącymi dokumentami, takimi jak: raporty, analizy, dane statystyczne czy opracowania eksperckie a także wykorzystano zasoby internetowe, w tym strony internetowe dostarczające informacji o wolumenie oraz kierunkach rozwoju turystyki w mieście i całym regionie województwa podkarpackiego.

W założeniu autorów niniejsza Strategia ma sprawić, aby w przeciągu okresu 2016-2020 Rzeszów stał się kierunkiem turystyki biznesowej i wypoczynkowej oraz centrum dystrybucji ruchu turystycznego w skali Polski i Europy.

Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search