Niniejsza Strategia Rozwoju Powiatu Wrocławskiego do 2020 roku powstała w wyniku procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego na lata 2012 – 2020, opracowanej w ramach projektu pt. „Decydujmy Razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych”, współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działania podejmowane w ostatnich latach na terenie powiatu wrocławskiego przez samorządy, instytucje publiczne, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i mieszkańców przyczyniły się do osiągnięcia wielu wymiernych celów, decydując obecnie o wysokiej pozycji regionu i korzyściach z niej płynących.

Istotną determinantę aktualizacji Strategii stanowiło także zastąpienie poprzedniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013 nowym okresem budżetowym na lata 2014 – 2020. Zmodyfikowane zasady wspierania rozwoju regionalnego w ramach polityki spójności Unii spowodowały konieczność dostosowania się samorządów na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym do założeń nowych programów operacyjnych.

Aktualizacja Strategii odpowiada zatem potrzebie skutecznego reagowania na zachodzące w powiecie wrocławskim zmiany społeczne, gospodarcze, środowiskowe i infrastrukturalne w połączeniu z możliwością prowadzenia sprawnej i sukcesywnej polityki rozwoju w oparciu o posiadane zasoby i dotychczas wypracowany potencjał samorządu.

W założeniu Autorów i uczestników procesu przygotowania Strategii, niniejszy dokument ma sprawić, aby w przeciągu okresu 2016 – 2020 Powiat Wrocławski jako obszar administracyjny oraz jednostka organizacyjna wykorzystał swój dotychczasowy potencjał do wzrostu, przeciwdziałał zdiagnozowanym ograniczeniom w rozwoju oraz finalnie osiągnął jeszcze wyższy poziom życia obywateli. Aby to zrealizować, w zaktualizowanej Strategii zachowano ciągłość wizji i misji dla powiatu oraz przyjęto szereg odpowiednich celów strategicznych i operacyjnych, podzielonych według tzw. obszarów strategicznych. Starając się zaprezentować dokument w jak najwyższym stopniu funkcjonalny, przedstawiono też zestaw niezbędnych i/lub proponowanych działań. Działania te mają przyczynić się do osiągnięcia zamierzonych celów i jednocześnie zadecydować o wymiernym, wartościowym wymiarze Strategii.

Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search