Bremerhaven Lokalny / Gminny Program Rewitalizacji

 

madrid dating sites Opis: Lokalny / Gminny Program Rewitalizacji to dokument strategiczny dla danego obszaru administracyjnego (gminy, miasta czy powiatu), obejmujący szereg proponowanych działań służących poprawie jakości życia mieszkańców. Rewitalizacja dotyczy zarówno inwestycji typowo infrastrukturalnych, jak i inicjatyw społecznych czy edukacyjnych. W oparciu o sporządzoną diagnozę społeczno – gospodarczą, oraz uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne i środowiskowe, w LPR określa się zadania i projekty, które pomogą wyprowadzić obszar zdegradowany ze stanu kryzysowego. Odpowiednie przygotowanie i wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji stanowi warunek konieczny do ubiegania się o środki finansowe Unii Europejskiej, przeznaczonych na rewitalizację.

Van Korzyści: Stworzenie Lokalnego / Gminnego Programu Rewitalizacji umożliwia zaplanowanie i realizację określonych inwestycji w infrastrukturę (budynki mieszkalne, infrastrukturę o charakterze publicznym, drogi, chodniki etc.), która wymaga remontu, modernizacji bądź uzupełnienia. Ponadto, w ramach LPR możliwe jest umieszczenie szeregu projektów społecznych, gospodarczych czy środowiskowych, wpływających na poziom życia mieszkańców danego obszaru. Posiadanie odpowiednio przygotowanego LPR / GPR jest ponadto warunkiem koniecznym, aby starać się o środki finansowe z Unii Europejskiej na projekty rewitalizacyjne, między innymi w ramach Działania 6.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz działań analogicznych w innych RPO.

http://mig-automation.fr/?klenovidnoesteklo=rencontre-17-la-rochelle&0e7=1f Wybrane realizacje: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żarów na lata 2011 – 2020 (2011 oraz 2016 aktualizacja); Gminny Program Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016 – 2020 (w trakcie realizacji)

Masz więcej pytań odnośnie oferty i chcesz porozmawiać z Naszym ekspertem?
Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search