Dotacje na cyfryzację – konkurs ogólnopolski

 In aktualne, Biznes, Doradztwo, Dotacje unijne, Projekty unijne

http://erboristeriacomo.it/?kovzanka=donne-da-conoscere-senza-iscrizione&f89=3a Bony na cyfryzację przeznaczone zostaną na wprowadzenie przez MŚP innowacji (nowego lub znacząco ulepszonego procesu wprowadzanego w przedsiębiorstwie lub dodatkowo produktu wprowadzanego na rynek) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych.

Dofinansowanie uzyskają projekty, w przypadku których dzięki wprowadzeniu technologii cyfrowych dokonana zostanie zmiana sposobu działania przedsiębiorstwa lub dodatkowo – zmiana produktów.
Działanie ma sprzyjać tworzeniu warunków skutecznego funkcjonowania MŚP w stanie pandemii oraz po jej zakończeniu, w konsekwencji wzmocnić ich konkurencyjność i odporność na kolejne kryzysy.
Bony na cyfryzację mają sprzyjać łagodzeniu skutków wystąpienia pandemii COVID-19 służyć ograniczaniu ryzyk gospodarczych i społecznych wywoływanych przez pandemię, a także
transformacji cyfrowej gospodarki.

Sūlūru Typ beneficjentów:
O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą wyłącznie ubiegać się przedsiębiorcy Magumeri sektora MŚP.
Preferowane w ocenie będą wybrane branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię.

http://marmolejo.org/?sryvparawi=dormitorios-de-mujer-soltera&f0d=df Min./max. kwota wydatków kwalifikowanych/wsparcia projektu:
• pomoc w ramach poddziałania jest udzielana w ramach pomocy de minimis;
• minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 60 000,00 zł;
• maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 300 000,00 zł.
Intensywność wsparcia:
Maksymalna intensywność wsparcia wynos 85% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

Koszty kwalifikowane:
Do kosztów kwalifikowalnych projektu zalicza się koszty związane z wdrożeniem rozwiązań cyfryzacyjnych w firmie. Dofinansowaniu będą podlegały projekty polegające na realizacji
następujących działań:
• zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu
opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;
• zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i usług doradczych (w
tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.
Usługi i zakupy powinny być niezbędne do opracowania, wprowadzenia lub wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego w firmie.

Pełna dokumentacja dostępna od dnia 6 września.

Termin naboru wniosków: od 20 września 2021 r. do 20 października 2021r.
Przewidziana alokacja środków dla konkursu: 110 mln PLN

Zapraszamy do kontaktu !

Recent Posts
Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search