Konkurs z Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej na Śląsku

 In Bez kategorii, śląskie

W lipcu 2016r. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości  ogłosi konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010 z Pljevlja Działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.

Planowany termin naboru wniosków: aire de repos a6 rencontre lipiec – sierpień 2016r.

http://sanfilippobcn.es/?zadaniye1=un-hombre-soltero-puede-alquilar-un-vientre&2bb=5b Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do http://bandedecreateurs.fr/?teritoriya=nouveau-site-de-rencontre-fran%C3%A7ais-gratuit&148=1a mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z woj.śląskiego.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w ramach RPO WSL muszą realizować projekt na terenie Województwa Śląskiego. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo w momencie wypłaty pomocy musi mieć zakład lub oddział na terenie Województwa Śląskiego.

Na co można uzyskać wsparcie?

Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej umożliwi przedsiębiorcom z kategorii MŚP wprowadzić, rozbudować lub zmodernizować model gospodarki elektronicznej.

W ramach realizowanych projektów będzie można uzyskać wsparcie na nabycie narzędzi informatycznych, które będą wspierać prowadzenie biznesu– wspierane będą inwestycje, w wyniku których przedsiębiorstwa z kategorii MŚP będą mogły prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz implementować lub modernizować pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK.

Inwestycje wspierane w ramach działania muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się w poniższe modele:

  • B2B Business to Business, model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami.
  • B2C Business to Consumer, model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług.
  • B2E Business to Employee, model zakładający wykorzystanie TIK w kontaktach w relacji przedsiębiorstwo (pracodawca) – pracownik. W ramach przedmiotowego modelu przewiduje się wsparcie m.in. systemów zarządzania przedsiębiorstwem.
  • C2C Consumer to Consumer, model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).

Poziom dofinansowania: 

Budżet konkursu: 60 800,00 PLN

Maksymalne dofinansowanie z UE dla projektu: 50%
Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania, o jaką można aplikować (PLN):

minimum – 50 000 zł, maximum – 500 000 zł.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących konkursu można znaleźć na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości – http://www.scp-slask.pl/

Źródło obrazu: Image courtesy of watcharakun at FreeDigitalPhotos.net

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO ZAPOZNANIA SIĘ TAKŻE Z INNYMI OBSŁUGIWANYMI PRZEZ NAS KONKURSAMI!

DOTACJE DLA FIRM

Recent Posts
Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search