UWAGA! Konkurs z Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach RPO ŚL 2014-2020

 In Bez kategorii, śląskie

W dniu 30 czerwca 2016r. planowane jest ogłoszenie konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z http://ate.cat/?narkota=agencias-matrimoniales-extranjeros&dc7=25 Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Planowany termin naboru wniosków: http://catalinagonzalez.com/?viktorleonenko=citas-por-internet-wikipedia&46d=41 30 czerwca 2016 – 10.08.2016 

rapaciously Dla kogo? 

Konkurs skierowany jest do:

  • przedsiębiorstwa
  • spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa
  • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
  • konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)
  • konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych
  • porozumienia wyżej wymienionych podmiotów, reprezentowanych przez lidera

Ipiaú Na co można uzyskać wsparcie?

Dofinansowanie przeznaczone będzie na:
• TYP 1 projektów: tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej – tworzeniu innowacyjnych produktów i usług
• TYP 2 projektów: prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w przedsiębiorstwach

Warunki uzyskania dofinansowania:

• przedsięwzięcie musi wpisywać się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, a konkretnie w jedną z Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (energetyka, technologie informacyjne i komunikacyjne, medycyna),
• projekt w zakresie infrastruktury B+R służy realizacji wskazanych w projekcie badań,
• ponieważ wsparcie skoncentrowane jest na MŚP, duże przedsiębiorstwo będzie mogło pozyskać fundusze europejskie w tym Działaniu jeśli zapewni konkretne efekty dyfuzji działalności B+R do polskiej gospodarki. Preferencją będą tu też objęte projekty we współpracy z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi,
• Wspierane będą przedsięwzięcia dotyczące prac rozwojowych do etapu pierwszej produkcji włącznie (bez masowej produkcji czy działalności handlowej),
• Projekty dotyczące prowadzenia badań muszą zakładać komercyjne wykorzystanie ich wyników.

Poziom dofinansowania:

Budżet konkursu: 209 600,000 PLN

Maksymalne dofinansowanie z UE uzależnione jest od rodzaju projektu :
• Poziom dofinansowania dla kosztów inwestycyjnych (zakup maszyn, sprzętu):
45 % dla mikro- i małych przedsiębiorstw
35% dla średnich przedsiębiorstw
• Poziom dofinansowania dla prowadzenia prac B+R:
80% (badania przemysłowe) lub 60% (prace rozwojowe) – dla mikro- i małych przedsiębiorstw
75% (badania przemysłowe) lub 50% (prace rozwojowe) – dla średnich przedsiębiorstw

Maksymalna wartość projektu:
• dla TYPU 1 – tworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej – 10 mln zł,
• dla TYPU 2 – prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach – 5 mln zł.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących konkursu można znaleźć na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości – http://www.scp-slask.pl/

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO ZAPOZNANIA SIĘ TAKŻE Z INNYMI OBSŁUGIWANYMI PRZEZ NAS KONKURSAMI!

http://aridotacje.pl/dotacje-dla-firm/

Źródło obrazu: Image courtesy of watcharakun at FreeDigitalPhotos.net

Recent Posts
Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search