Rusza program GO TO BRAND

 In Bez kategorii

Już w marcu rusza program  GO TO BRAND.

Hayrabolu Zdobądź środki na rozwój firmy i wsparcie działań promocyjnych na rynkach zagranicznych z Poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dofinansowanie działalności eksportowej w wysokości nawet http://mhou.es/?kiner=quiero-ver-sexo-gratis&2db=85 do 850 tys. złotych (maks. wartość dofinansowania) skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym z całej Polski. Program ten jest zorientowany na Minsk 12 kluczowych branż, które według Ministerstwa Rozwoju są perspektywiczne i mają szansę na rozwój a są to:

 • Sprzęt medyczny;
 • Maszyny i urządzenia;
 • IT/ICT;
 • Biotechnologia i farmaceutyka;
 • Moda polska;
 • Kosmetyki;
 • Budowa i wykańczanie budowli;
 • Jachty i łodzie;
 • Meble;
 • Polskie specjalności żywnościowe;
 • Sektor usług prozdrowotnych;
 • Części samochodowe i lotnicze

Drugim obszarem wsparcia są wybrane http://killingweekend.com/?exinaceyavitaminc=pagina-para-conocer-gente-puff&a48=ff rynki zagraniczne, tj.: Algieria, Indie, Iran, Meksyk, Wietnam. Każdy rynek posiada dedykowany program promocji i narzędzia służące zintensyfikowaniu eksportu na danym obszarze. Przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w wysokości wydatków nieprzekraczającej 500 tys. zł. W programie można otrzymać dofinansowanie 425 tys. zł dla mikroprzedsiębiorstw (85% dofinansowania), 375 tys. zł dla małych firm (75% dofinansowania) i 300 tys. zł dla średnich firm (60% dofinansowania). Wartość alokacji w 2018 r. to 150 mln zł (możliwość dofinasowania ok. 300 firm)

Cel:  Celem realizacji programu Go to Brand (poddziałanie 3.3.3 Programu Inteligentny Rozwój-POIR) jest wspieranie firm w zakresie ich promocji na rynkach eksportowych poprzez promowanie polskich marek produktowych i Marki Polskiej Gospodarki.

Wartość dofinansowania:

 • maks. wartość dofinansowania to 850 tys. zł dla mikroprzedsiębiorstw (85% dofinansowania), 750 tys. zł dla małych firm (75% dofinansowania) i 600 tys. zł dla średnich firm (60% dofinansowania) – w przypadku dofinansowania w postaci pomocy de minimis,
 • powyżej limitu w programie – dofinansowanie z pomocy publicznej – 50%,
 • na wszystkie działania można otrzymać 50% niezależnie od statusu MŚP.

Wydatki kwalifikowane:

-Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych to 1 mln zł,

-Do kosztów kwalifikowalnych zaliczane są:

 • w zakresie pomocy publicznej: koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego.
 • w zakresie pomocy de minimis:
 1. usługi doradcze dotyczące umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
 2. szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
 3. podróże służbowe pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych, w tym koszty: diet, noclegów, przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej, innych niezbędnych wydatków związanych z tymi podróżami takich jak opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe,
 4. transport i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
 5. rezerwacja miejsca wystawowego na targach, opłata rejestracyjna za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego,
 6. organizacja stoiska wystawowego na targach lub wystawie, w tym w szczególności koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa w danych targach lub danej wystawie,
 7. reklama w mediach targowych,
 8. udział w seminariach, kongresach i konferencjach,
 9. organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,
 10. koszty informacyjno-promocyjne projektu.

Termin: 

 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 4 kwietnia 2018 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 8 maja 2018 r.

Porozmawiaj z naszymi konsultantami! Zapraszamy do kontaktu z naszymi  drogą elektroniczną: biuro@aridotacje.pl  lub pod numerem telefonu: Tel/fax: (71) 366 08 77

Jak pozyskać dotacje Go to Brand? Więcej informacji:
https://poir.parp.gov.pl/wsparcie-msp-w-promocji-marek-produktowych-go-to-brand-pl/poddzialanie-3-3-3-wsparcie-msp-w-promocji-marek-produktowych-go-to-brand

Recent Posts
Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search